Vårdagjämning ceremoni

Det är nu som saven stiger, jorden vaknar igen efter sin långa slummer.
Ur jorden stiger knippen av energi som letar sig uppåt mot solen, solen som nu kommer tillbaka till vår del av världen. Dagarna blir längre och solens strålar är varma.

Innan du går in i ceremoni är det viktigt att vet varför du väljer att gå in i ceremoni.
Att gå in i ceremoni är att lämna vår verkliga värld för en stund och vandra in i en magisk värld där andevärlden finns närvarande.
När vi går in i ceremoni gör vi det för att gå in i ett slutet rum där vi kan kommunicera med andevärlden. Vi kan ställa frågor och få svar. Vi kan visa vår tacksamhet, vi kan be om råd. Vi kan göra lite olika saker, men vi måste vara tydliga med vad vi vill så att vi inte går vilse eller släpper in väsen vi inte vill bjuda in.

Det är också viktigt att skydda oss, be om stöd och vägledning av våra guider /spirit team. Det är en värld som vi går in i som vi vet ganska lite om, här behöver vi skydd.

När du vet med vilket syfte du går in med så är du redo.

Rena dig med salvia eller annars sätt som du finner bäst, det finns många. Jag tycker om salvia. När du renar dig stillar du ditt sinne och ser allt som inte gynnar dig falla bort.

Du börjar med att ta kontakt med moder Jord. Sträck dina rötter dupt ner i jorden , hela vägen ner till hennes vackra hjärta, känn hur dina hjärtslag slår med hennes.
Dra energin upp till din bas, när du känner kontakten låter du energin vandra upp till ditt hjärta.
Nu vände du uppmärksamheten till Fader himmel. Du låter ditt kronchakra öppnas. Du låter ljuset från Fader Himmel flöda ner genom din energikanal ner mot ditt hjärta där den möter Moder Jords röda energi. Här sker det ett heligt mötet mellan det heligt feminina och det heligt maskulina. Låt det ske i din kropp, du är templet där de kan mötas.

Ta nu kontakt med våren som lurar i jorden. Sänk dina hände ner i jorden, tänk att dina fingrar är rötter som letar sig ner.
Nu kan du ta dina önskningar och rota dem långt ner i jorden. Ta kontakt med livsenergin som bubblar i jorden, den som spränger och vill ut. Låt dina önskningar få koppla sig till den här energin och känn hur det bubblar.

Nu kommer dina önskningar att få kraft av vårens energier. Dess växtkraft är enorm.

Här kan du ta fram tid trumma eller din skallra eller annat du vill använda för att sätta dig själv i stämning så att du kan fylla dig med dessa energier.

Lyssna in här på vad som kommer upp. Du har öppnat en kanal för kommunikation, var öppen gör att lyssna in vad som kommer.

När du känner dig färdig samlat du dig i tacksamhet för all gåvor du har fått.

Tacka alla som varit med dig och slut cirkeln / ceremonin.

Under natten kan det komma drömmar som kommer med budskap till dig, var öppen och lyssna in.

Det är viktigt att du känner in vad som känns rätt för dig. Följ ditt eget hjärta när du skapar ceremonin.

All lycka till till dig.

I kärlek

Johanna

Lämna en kommentar