Vi är alla en del av jorden

Ibland är vila det enda som behövs ❤️

Att andas och sjunka in i sig själv.

Det är i oss själva som alla svaren finns. Där djupt inne i oss finns din gudomliga själ.

Djupt där inne kan vi känna att vi är en del av Moder Jord. Vi kan känna att allt som vårt fysiska Jag också är en del av jorden.

Blodet som flyter genom våra ådrar är vattnet vi kan se och känna även utanför oss själva.

Andetaget vi hela tiden drar in och ut genom våra lungor förenas med luften utanför och blir ett. Båda I behov av varandra, I balans.

Våra hjärtan, vår kärlek och vår passion är elden som vi kan se i solen men också se i eldens lågor. Det är samma, men ändå inte.

Jorden som vi står på är samma som vi är gjorda av. Och när vi dör så omvandlas vi igen till Jord.

Vi är del av ett kretslopp. Vi är inte ensamma även om vår fysiska hjärna ibland kan få oss att tro det.

Vi är alla en ❤️

Lämna en kommentar